Systémy

Prehľad a popis jednotlivých vykurovacích systémov. Tieto systémy predstavujú základ nami vytvorených krbov a kachľových pecí.

otvorený kozub

Otvorený kozub

Murované otvorené ohnisko s priamym napojením na komín bez možnosti prídavných výmenníkov.

predchádzajúci systém

ďalší systém