FILUX design

Kto sme

Majiteľ a hlavný predstaviteľ firmy Ing. Ladislav Filus sa stavbe krbov, pecí, sporákov, krbových kachlí a komínov profesionálne venuje od roku 1994.

Tým, že je vyštudovaný stavebný inžinier v odbore pozemné staviteľstvo a architektúra, dokáže zhmotniť do Vašich diel aj tie najnáročnejšie požiadavky nielen samotných klientov, ale aj architektov, dizajnérov a projektantov.

Naviac svojim postgraduálnym vedeckým štúdiom sa hlbšie venoval na Stavebnej fakulte v Bratislave, ako aj na Polytechnike v Krakove stavebnej fyzike- obzvlášť teplotechnike a všetky tieto odborné vedomosti využíva v dokonalom technickom návrhu Vašich originálnych a nadčasových diel.
Na základe týchto skúseností sa firma FILUX design vyprofilovala na jedinečného slovenského dodávateľa dizajnovo a technicky unikátnych diel, ktoré dlhé roky príjemne a spoľahlivo vyhrievajú mnoho domácností doma i v zahraničí.

Realizujeme diela prispôsobené aktuálnym vedeckým poznatkom na najvyššej technickej a estetickej úrovni s uplatnením najmodernejších technológií, s použitím zdravotne a ekologicky nezávadných materiálov od renomovaných európskych, ako aj tuzemských výrobcov.

FILUX design

Samozrejmosťou dodávky diela je:

odborné poradenstvo

zameranie jestvujúceho stavu na stavbe

prispôsobenie výkonu diela k energetickej potrebe priestoru

jeho správne nadimenzovanie

dizajnový 3D návrh

odborné zaškolenie pre bezproblémovú a ekologickú prevádzku

záručný (3 až 10 rokov) a pozáručný servis.

Naša vysoká odbornosť, ako aj celoživotné vzdelávanie (Rakúsko, Nemecko, ČR, Francúzsko, Taliansko) je zárukou bezpečnosti a spoľahlivosti našich stavieb a tým je garantovaný náš hlavný cieľ: „spokojnosť zákazníka“.

Dovoľte nám preto prispieť k Vašej pohode a priniesť do Vašich príbytkov skutočné teplo domova a vdýchnuť tú pravú atmosféru „v kruhu okolo rodinného krbu, krbových kachlí, kachľovej pece či sporáka“.

Ing. Ladislav Filus
Majiteľ firmy Filux design
Viceprezident Cechu kachliarov

Tešíme sa na Vás!