Predchádzajte poškodeniu skla na dvierkach krbovej vložky, krbových kachlí alebo pece.

Krby Bratislava

Sklo na dvierkach krbovej, vykurovacej vložky alebo dvierkach ohniska pece je vystavované opakovanému pôsobeniu vysokých teplôt z horiaceho paliva. Je osadené do kovového rámu dvierok s dilatáciou, ktorá umožňuje sklu pôsobením teploty sa rozťahovať a naopak sťahovať pri ochladení. Aby sklo nebolo v priamom kontakte s kovom, tak je medzi nimi umiestnené keramické tesnenie odolné voči vysokým teplotám. Takto vzniká pružné uloženie. Tesnenie dvierok sa častokrát môže poškodiť rôznymi vplyvmi, preto je pred sezónou dôležitá jeho kontrola. Znehodnotenie tesnenia vedie často k tomu, že sklo praskne. Jeho výmena je veľmi finančne náročná, nakoľko kvalitné vložky sú vybavené keramickým sklom, častokrát so špeciálnou úpravou povrchu so zvýšenou odolnosťou voči usadzovaniu sadzí. Celý proces výmeny skla môže byť naviac časovo náročný (dodanie presného typu skla k danej vložke). Preto je dôležité poznať, ako predchádzať jeho poškodeniu.
Tesnenie dvierok sa môže poškodiť:
• prekurovaním
• priamym pôsobením ohňa
• chemicky

Chemické poškodenie
Obzvlášť dôležité je upozorniť na poškodenie tesnenia častokrát aj celých dvierok pôsobením chemických látok. Žiaden žiaruvzdorný materiál, pokiaľ sa nejedná o produkt so špeciálnou priemyselnou aplikáciou, nie je odolný voči chemikáliám. Pod chemickou látkou rozumieme predovšetkým rôzne čističe na sklá, ale aj nevhodné palivo.
Najčastejšie poškodenie spôsobujú rôzne chemické čističe. Tieto obyčajne užívatelia nastriekajú priamo na sklo dvierok. Agresívna chemikália steká dolu na tesnenie a tesnenie je chemickými látkami spolu s vysokou teplotou poškodzované, čo spôsobuje jeho stvrdnutie. Pružné osadenie skla prestane plniť svoj účel. Pôsobením teploty sa sklo rozťahuje, ale kvôli stvrdnutému tesneniu nemá priestor, dochádza k pnutiu, ktoré môže viesť až k jeho prasknutiu. Čističe sa preto nesmú nikdy striekať priamo na sklo, ale na utierku, ktorou je možné následne sklo vyčistiť. Nikdy nezabudnite sklo po chemickom čistení ešte dočistiť vlhkou handričkou namočenou v čistej vode, aby na skle neostali zbytky chemikálií. Zbytky môžu spôsobiť farebné zmeny na skle.
Najlepším a najekologickejším čističom skla dvierok na kozubovej vložke alebo peci je vlhká utierka a kvalitný popol priamo z ohniska. A navyše je aj najlacnejší.
Aj spaľovanie nevhodného paliva môže spôsobovať tvorbu agresívnych látok vo vnútri vložky. Rôzne natierané, impregnované, lepené drevo, parkety, dosky alebo drevotrieska sú preto nevhodné pre zodpovedné kúrenie. Splodiny poškodzujú vnútorné výstelky a použité konštrukčné materiály vložiek a ohnísk, dymovody, komíny a nepriaznivo vplývajú na životné prostredie. Vzniknuté splodiny a popol sú jedovaté. Pri použití správneho paliva s vlhkosťou do 15-20% je pôžitok z ohňa viditeľný. Oheň je krásny žlto-oranžový a jasný. Ohnisko a sklo ostávajú naviac nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec viditeľný. Všade, kde uvidíte čierny dym vychádzajúci z komína, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom!
Okrem vzniku prasklín skla môže dôjsť aj k jeho tzv. zmliečneniu. Na skle sa vytvorí mliečny povlak, ktorí sa už nedá odstrániť a prekáža pri výhľade na horiace plamene vo vnútri ohniska. Sklo je poškodené natrvalo. Tak, ako pri prasknutom skle, tak aj pri zmliečnenom si každý želá takéto sklo vymeniť. Nie je to však úplne najlacnejšie a ani najrýchlejšie riešenie, preto je dôležité predchádzať týmto poškodeniam a samotnej výmene skla.
Prečo výmena skla nie je najlacnejšia? V prvom rade sa nejedná o klasické sklo, ale o sklokeramiku. Je to materiál pôvodne vynájdený v roku 1954. V súčasnosti sa používa v mnohých odvetviach a technologických obmenách. Jedná sa o anorganický nekovový materiál, pripravený riadenou kryštalizáciou skla rôznymi spôsobmi spracovania, preto je jeho cena oveľa vyššia ako cena bežného skla. V druhom rade má na cenu presklenia dvierok veľký vplyv jeho tvar. Cena rovného jednoduchého presklenia je logicky iná ako je cena presklenia na rohových a trojstranných krbových vložkách, na ktorých môže byť sklo ohýbané a vyrobené z jedného kusa. V súčasnosti sa mnoho krbových a pecových vložiek vyrába už s dvojitým sklom. Ďalšou novinkou sú rôzne špeciálne povrchové úpravy, ktoré ešte viac zlepšujú jeho vlastnosti, ako nepriľnavosť sadzí alebo znižujú neželané odrazy na skle, čo má tiež veľký vplyv na jeho cenu.

Tepelné poškodenie
Aj keď je sklokeramika materiálom, ktorý má vynikajúce mechanické a aj chemické vlastnosti. V prvom rade má veľmi nízky koeficient tepelnej rozťažnosti a výbornú odolnosť proti tepelným šokom. V krbovej vložke a ohnisku pece s dvierkami so sklokeramickým presklením sa dosahujú oveľa vyššie teploty a spaľovanie dreva je efektívnejšie a ekologickejšie. Avšak aj vďaka výborným vlastnostiam môže dôjsť pri nesprávnom používaní a údržbe k jeho poškodeniu. Keramické sklo je odolné voči vysokým teplotám, ale aj napriek tomu má hraničné teploty tepelného zaťaženia. Pri teplote nad 700°C dochádza pri tejto priehľadnej keramike ku zmene kryštalickej štruktúry, ktorá sa prejavuje ako zmliečnenie povrchu. Presiahnutie hraničnej teploty je možné len pri nesprávnej prevádzke – preťažovaním vyššími dávkami paliva ako je stanovené alebo spaľovaním nevhodného materiálu.
Preto najlepšia rada je nespaľovať vo svojich krboch, peciach, kachliach a krbových pieckach nevhodné materiály a prekurovať spotrebič nadmernými dávkami paliva!

Zdroj: J&R inspire- upravené: Ing. L.Filus

Tešíme sa na Vás!