Spaľovanie dreva = uzatvorený kruh

Drevo, ktoré nepretržite dorastá a v prírodnom cykle je bez zvyšku využité v prospech životného prostredia je obnoviteľný zdroj energie.

Drevo pochádzajúce z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov pri svojom spaľovaní uvoľní do ovzdušia iba toľko oxidu uhličitého, koľko tieto lesy znovu príjmu, teda pri spálení dreva vznikne presne toľko CO2, koľko strom spotrebuje na vznik tohto množstva dreva pri svojom raste. Stromy a všetky ostatné rastliny potrebujú oxid uhličitý pre svoj rast a filtrujú ho cez svoje listy pomocou fotosyntézy zo vzduchu. Spolu s rozpustenými minerálmi z pôdy a energiou zo slnka vytvára strom nové drevo ako budúce palivo, ako aj kyslík taký potrebný pre naše dýchanie.

Tak sa uzatvára kruhový cyklus a príroda ostáva v rovnováhe.

Zaujímavé je aj to, že pri spálení dreva vznikne rovnaké množstvo oxidu uhličitého, ako pri jeho zhnití v prírode, preto je pre ľudstvo omnoho výhodnejšie tento náš domáci obnoviteľný zdroj energie rozumne využívať. Životne dôležitá ozónová vrstva našej zeme preto nebude spaľovaním dreva zmenšovaná a bude nás aj naďalej chrániť pred skleníkovým efektom spôsobovaným nadmerným spaľovaním fosílnych palív.

Drevo určené na spaľovanie musí byť suché, čisté bez akýchkoľvek balastných škodlivých látok (farby, laky, lepidlá, moridlá,…). Pred samotným spaľovaním by malo byť naštiepané drevo 2 až 3 roky voľne skladované na vzduchu, chránené pred dažďom a pred jeho znečistením. Po tomto čase bude mať palivové drevo už len 15 až 20% zvyškovú relatívnu vlhkosť, preto takéto drevo výborne vyhrieva a zhorí s nízkym obsahom škodlivín.

Tešíme sa na Vás!